Forløb for borgere med plettet straffeattest

GetStarted samarbejder med en masse forskellige virksomheder, som gerne vil være med til at give borger med en plettet straffeattest en chance. Disse virksomheder ønsker, at vi følger den enkelte borger meget tæt og klargøre borgeren til den virksomhed der matches i forløbet. Derfor har vi en social mentor med en socialpædagogisk baggrund og erfaring med udsatte borgere. Den sociale mentor vil være tilknyttet borgeren og virksomheden under hele forløbet.

Individuelle forløb for borgerne

Hos GetStarted har vi erfaring med, at det er vigtigt for en borger, der kommer ud af fængslet, at de ikke er overladt til sig selv. Ligesom vi ved, at det er essentielt, at borgeren kommer hurtigt i arbejde eller uddannelse og derved får en meningsfuld hverdag, så borgeren ikke falder tilbage i sit gamle mønster og begår ny kriminalitet. Vi kan derfor tilbyde at hjælpe disse borgere med et forløb, hvor de bliver fulgt tæt af en Social mentor.

Hvordan et forløb skal se ud planlægges individuelt for hver ledige borger med en plettet straffeattest. For eksempel hvilke indsatser er det lige præcis borgerne har brug for, hvis de skal ud i job eller uddannelse. Vi laver derfor et individuelt forløb, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad jobcentret har bestilt og ud fra dette, har vi en tæt dialog med borgeren om dennes forventninger til forløbet.

Et forløb der giver mening for borgeren

Hos Getstarted sørger vi altid for at sætte os grundigt ind i den enkelte borgers nuværende situation. De ting vi lægger vægt på, når vi arbejder med en udsat borger, er den enkelte borgers forudsætninger for at komme i job eller uddannelse, hvilken jobmæssig  og skolemæssig erfaring borgeren har, og hvilket job eller uddannelse borgeren ønsker at bestride.

I samarbejde med den enkelte borger og jobcentret laver vi et meningsfuldt forløb, som borgeren kan se sig selv som en del af, og som borgeren kan tage ejerskab i og ansvar for. Vores mål med forløbet er, at borgeren kommer i job eller uddannelse hurtigst muligt og fastholdes på arbejdsmarkedet eller på uddannelsen.

GetStarted – en kompetent samarbejdspartner

Med GetStarted får du en kompetent samarbejdspartner, der er klædt på til opgaven med at få udsatte borgere ud i job eller uddannelse. Hos GetStarted har medarbejderne flere års erfaring med at arbejde med borgere, der har en plettet straffeattest. Vores sociale mentorer er gode til at skabe kontakt og dernæst relation til de borger som de følger tæt i forløbet. Disse udsatte borgere kommer til os med hver deres forudsætninger og problematikker. Det er derfor vores fornemste opgave at planlægge et forløb, som borgeren kan tage ansvar. Vi matcher den enkelte borger med den helt rette mentor, således at målet om at komme i job eller uddannelse bliver en realitet.