Hvad er en GetStart mentor?

En mentor hos GetStart er en person, der har kompetencerne til at arbejde professionelt sammen med både jobcentret, virksomheden og den enkelte borger.

Mentorens formål er at være rollemodel for den enkelte borger og at understøtte dennes forløb mod at komme i job. En mentor hos GetStart skal, i det individuelt planlagte forløb, støtte borgerens udvikling med sin viden og erfaring. Vores mentorer er også både lyttende og spørgende, de opmuntrer og giver konstruktiv kritik, og de udfordrer borgeren til at lære nyt og at se på sin situation fra nye vinkler.

Mentor

Mentorerne hos GetStart er alle kvalificerede personer, der er i stand til at varetage den vigtige mentoropgave, uanset hvilken nationalitet mentoren har. Alle vores mentorer har en relevant og faglig baggrund, så de er i stand til at matche og at støtte den enkelte borger.

Social mentor

Alle sociale mentorer hos GetStart har en socialpædagogisk uddannelse eller en relevant socialfaglig baggrund. Vores sociale mentorer har alle sammen mange års erfaring med udsatte borgere, så de er klædt godt på til opgaven. GetStart sørger altid for at finde det bedste match mellem en borger og en social mentor, så der er størst mulig grobund for et konstruktivt arbejde med borgeren.