Beskæftigelsesforløb

Hos GetStarted har medarbejderne stor erfaring med at få borger i job samt en forståelse for, hvad der bliver efterspurgt af arbejdskraftssøgende virksomheder. Vores medarbejdere, har især fokus på og erfaring med, at få flygtninge og indvandrere i ordinært arbejde, da vi gennem årsvis af erfaring i arbejdet med målgruppen, har erfaret, at den enkelte gennem tilknytningen til det danske arbejdsmarked, opnår en progressiv integration, som mange gange er en essentiel forudsætning for at opnå en god og anstændig tilværelse i det danske samfund.

Vi kan hjælpe kommuner samt jobcentre med at få borgere ud i job på det danske arbejdsmarked. Det er altafgørende for os og for et succesfuldt forløb, at borgerne kommer ud på en arbejdsplads, der passer til dem, samt at borgeren passer ind på selve arbejdspladsen, hvorfor det netop er her at vores ekspertise kan ses, da vores spidskompetencer og professionelle tilgang og indsigt i målgruppen af borgere og samarbejdende virksomheder, med garanti, i de fleste tilfælde, vil udmønte sig succesfulde forløb, hvilket for os er, at den enkelte borger har opnået ordinært arbejde samt at den samarbejdende virksomhed er tilfreds med arbejdskraften.

GetStarted har fokus på tre forskellige kerneværdier:

 • Medmenneskelig
 • for vi mener at vi med medmenneskelig kan nå enormt langt i arbejdet med den enkelte. Medmenneskelig er et begreb der sidestilles med respekt, forståelse og fælles udvikling, og er en kerneværdi der skal anses som omdrejningspunkt for det arbejde vi laver.

 

 • Serviceminded
 • skal forstås i det henseende, at vi efter bedste evne altid vil efterkomme virksomheder, samarbejdspartneres og borgernes ønsker, og imødegå de ønsker og idéer de måtte have til det samarbejde man ønsker at opbygge i fællesskab.

 

 • Kompetent rådgivning
 • vores erfaring er, at der ikke kan blive skabt et succesfuldt forløb eller et længerevarende resultat, medmindre man er ekspert inden for det juridiske, teoretiske og empiriske felt om målgruppen, hvorfor man kan forvente at vores konsulenter altid er besiddelse af at have den relevante viden om området, målgruppen og arbejdsmarkedet.

 

Ingen forløb foregår på præcis samme måde, da alle arbejdssøgende borgere er forskellige. Derfor er det vigtigt med skræddersyede og håndholdte beskæftigelsesforløb, hvor der især er lagt vægt på selve borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer, der kan bruges på en kommende arbejdsplads.

Når i vælger GetStarted som samarbejdspartner kan vi forsikre jer, at borgerne vil opleve et forløb, hvor der bliver lagt fokus på borgeren, samt hvordan de kan skabe de bedste resultater på en kommende arbejdsplads. Vi arbejder ud fra mantraet om en håndholdt indsats, hvor fokus på opkvalificering af sproglige, faglige og sociale kompetencer i borger-til-konsulent perspektiv, vil forløse sig i et succesfuldt forløb. Vi skal lære borgeren at kende og udvikle den enkeltes potentiale således, at vi kan finde det rette match for dem samt for virksomheden – det skal nemlig gå begge veje. Vi laver forløb med det formål, at skabe resultater, som borgeren kan se tilbage på med et smil.

Sådan kan et forløb foregå

Når en borger starter på et forløb hos os, vil det vare i 10 uger.

I disse 10 uger vil borgeren blive screenet af os, så vi kan finde det rette match mellem både borger og virksomhed. Vi lægger vægt på individuel dialog, hvor vi benytter os af forskellige redskaber til at lære borgeren at kende, inden vi finder en passende virksomhed.

Forløbet er opdelt således:

 • uge 1-5
 • at de første 6 uger har fokus på samtaler, afklaring, kulturmæssig læring samt ageren på en arbejdsplads. Ydermere har vi fokus på at hjælpe borgeren med at reflektere over egne ressourcer, for derefter at sætte det i perspektiv – hvilket vi kender som empowerment metoden.

 

 • uge 6-10
 • De sidste 4 uger i forløbet er virksomhedspraktik, hvor borgeren skal vise, hvad de har lært de første 6 uger af forløbet. Vi har en tæt opfølgning med borger under virksomhedsforløbet, og er gennemsnitligt i dialog med borger så ofte som muligt. Vi ser gerne at der en kontinuerlig dialog og samarbejde på daglig basis med borger. Med virksomheden er der ligeledes en kontinuerlig kontakt og sparring, hvor vi gennem åben dialog og konstruktiv feedback skaber de bedste rammer for arbejdet mellem virksomhed og borger. De virksomheder vi allerede nu har et etableret samarbejde med, er aftalen, at vores konsulenter er på besøg i virksomheden minimum to dage om ugen, som et led i opfølgnings- og opkvalificering processen, da vi ved at dette mange gange er forudsætningen for, at forløbet udarter sig i et at borgeren opnår ordinært arbejde.
 • Vi vil have tæt samarbejde med sagsbehandler som vi rapportere løbende gennem forløbet.

 

Vi samarbejder kun med virksomheder, der kan tilbyde borgeren et arbejde, når praktikperioden er slut. Dette forbeholder selvfølgelig, at selve praktikken er forløbet succesfuldt for begge parter. Et forløb sammen med os har til formål, at hjælpe borgeren ud i ordinært job. I fællesskab kan vi sørge for at skabe succesfulde resultater med hjælp fra kompetente medarbejdere, der kan hjælpe jeres borgere ud på arbejdsmarkedet.